Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, τεχνική εταιρεία που αντιπροσωπεύει Ευρωπαίους κατασκευαστές Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Μετασχηματιστών, Γεννητριών, UPS και Bus bars, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες τοποθέτησης και συντήρησης

Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος.

Περιγραφή


Αρμοδιότητες:
• Διεύθυνση και εποπτεία της λειτουργία του Τεχνικού τμήματος
• Καθοδήγηση και εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού
• Προγραμματισμός εργασιών και συντονισμός των συνεργείων ανάλογα με τις ανάγκες του πελατολογίου
• Τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών
• Επικοινωνία με προμηθευτές για τεχνικά θέματα
• Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων και υποστήριξη σε θέματα προσφορών


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Ηλεκτρολόγου / Μηχανολόγου ΑΕΙ
• Εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση με αντικείμενο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (πίνακες/υποσταθμοί) και αυτοματισμούς.
• Εμπειρία σε εγκατάσταση γεννητριών και UPS επιθυμητή
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού ομάδας
• Διαθεσιμότητα για σύντομα ταξίδια


Προσφέρονται:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

19/03/2021

Κωδικός Εργασίας:

100572

Προβολές:

1319

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος

Greece
19/03/2021
100572
1319
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, τεχνική εταιρεία που αντιπροσωπεύει Ευρωπαίους κατασκευαστές Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Μετασχηματιστών, Γεννητριών, UPS και Bus bars, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες τοποθέτησης και συντήρησης

Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος.

Περιγραφή


Αρμοδιότητες:
• Διεύθυνση και εποπτεία της λειτουργία του Τεχνικού τμήματος
• Καθοδήγηση και εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού
• Προγραμματισμός εργασιών και συντονισμός των συνεργείων ανάλογα με τις ανάγκες του πελατολογίου
• Τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών
• Επικοινωνία με προμηθευτές για τεχνικά θέματα
• Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων και υποστήριξη σε θέματα προσφορών


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Ηλεκτρολόγου / Μηχανολόγου ΑΕΙ
• Εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση με αντικείμενο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (πίνακες/υποσταθμοί) και αυτοματισμούς.
• Εμπειρία σε εγκατάσταση γεννητριών και UPS επιθυμητή
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού ομάδας
• Διαθεσιμότητα για σύντομα ταξίδια


Προσφέρονται:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών