Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Επιθεωρητής Έργου

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, υποψηφίους που θα στελεχώσουν την θέση του Επιθεωρητή Ποιοτικού Ελέγχου.

Πρόγραμμα εργασίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-16:00

Σύμβαση εργασίας: 8μηνη σύμβαση με προοπτική ανανέωσης

Περιγραφή

Περιγραφή θέσης εργασίας:

•Διενέργεια επιθεωρήσεων σε εργοστάσια προμηθευτών αναφορικά με την ποιότητα υλικών και εξοπλισμού
•Σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης που θα περιλαμβάνει αναλυτικά την εισήγηση καθώς και την τεκμηρίωση,αναφορικά με την ποιοτική παραλαβή ή μη του υλικού και εξοπλισμού
•Παρακολούθηση όλων των προβλεπόμενων δοκιμών Αποδοχής παρτίδας(Factory Acceptance Tests) προς έλεγχο συμφωνίας υλικού και εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών καθώς και των διεθνή προτύπων
•Παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής ή επισκευής των υλικών
•Ποσοτικό έλεγχο υλικού και εξοπλισμού

Προφίλ Υποψηφίου:

•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κλάδο για τουλάχιστον 2 έτη
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•Δυνατότητα για μετακινήσεις εκτός Αττικής
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και του λογισμικού Microsoft Office

Πακέτο Αποδοχών:

•Σταθερός μηνιαίος μισθός με την εγγύηση της ManpowerGroup Greece
•Διαρκής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο εργασίας
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα οργανωμένο πολυεθνικό περιβάλλον

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

21/09/2021

Κωδικός Εργασίας:

200400

Προβολές:

901

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Επιθεωρητής Έργου

Greece
21/09/2021
200400
901
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, υποψηφίους που θα στελεχώσουν την θέση του Επιθεωρητή Ποιοτικού Ελέγχου.

Πρόγραμμα εργασίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-16:00

Σύμβαση εργασίας: 8μηνη σύμβαση με προοπτική ανανέωσης

Περιγραφή

Περιγραφή θέσης εργασίας:

•Διενέργεια επιθεωρήσεων σε εργοστάσια προμηθευτών αναφορικά με την ποιότητα υλικών και εξοπλισμού
•Σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης που θα περιλαμβάνει αναλυτικά την εισήγηση καθώς και την τεκμηρίωση,αναφορικά με την ποιοτική παραλαβή ή μη του υλικού και εξοπλισμού
•Παρακολούθηση όλων των προβλεπόμενων δοκιμών Αποδοχής παρτίδας(Factory Acceptance Tests) προς έλεγχο συμφωνίας υλικού και εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών καθώς και των διεθνή προτύπων
•Παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής ή επισκευής των υλικών
•Ποσοτικό έλεγχο υλικού και εξοπλισμού

Προφίλ Υποψηφίου:

•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κλάδο για τουλάχιστον 2 έτη
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•Δυνατότητα για μετακινήσεις εκτός Αττικής
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και του λογισμικού Microsoft Office

Πακέτο Αποδοχών:

•Σταθερός μηνιαίος μισθός με την εγγύηση της ManpowerGroup Greece
•Διαρκής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο εργασίας
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα οργανωμένο πολυεθνικό περιβάλλον