Προϊστάμενος Παραγωγής

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, Ελληνικής εταιρίας εμφιάλωσης νερού, αναζητά

Προϊστάμενο Παραγωγής

για τις εγκαταστάσεις της στη Στενή Ευβοίας

ΠεριγραφήΑρμοδιότητες:
• Οργάνωση, Προγραμματισμός και Επίβλεψη της παραγωγής
• Οργάνωση, διαχείριση και καθοδήγηση προσωπικού παραγωγής και συντήρησης
• Οργάνωση και Επίβλεψη Συντηρήσεων μηχανών παραγωγής (προγραμματισμένη και έκτακτη) και τυχόν Επισκευών
• Διαχείριση Αποθήκης, Εφοδιασμού.
• Διασφάλιση ασφαλούς χρήσης εξοπλισμού
• Έλεγχος παραγόμενου προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές
• Υποβολή αναφορών σχετικά με την παραγωγή και προτάσεων βελτίωσης
• Εκπαίδευση νέων εργαζομένων στην ασφαλή χρήση μηχανημάτων και στην τήρηση διαδικασιών
• Εφαρμογή κανόνων και οδηγιών ασφαλείας και λοιπών εταιρικών προτύπωνΑπαραίτητα Προσόντα:
• Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή θέση Προϊσταμένου Συντήρησης
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολογίας / Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού
• Καλή γνώση αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση Microsoft Office
• “Hands-on” προσέγγιση
• Οργανωτικές ικανότητες
• Ηγετικές ικανότητες
• Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece

ManpowerGroup Greece was founded in 1998. Our innovative workforce solutions and services are offered through the network of 3 offices in Athens, Thessaloniki and Cyprus. We source, assess, develop and manage talent across a wide range of skills and industries. Certified by the international quality standard ISO 9001: 2015 in the fields of sourcing, recruiting and temporary staffing solutions. Visit and learn more about ManpowerGroup Greece: www.manpowergroup.gr

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

03/08/2022

Κωδικός Εργασίας:

101014

Προβολές:

1685

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Προϊστάμενος Παραγωγής

Greece
03/08/2022
101014
1685
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, Ελληνικής εταιρίας εμφιάλωσης νερού, αναζητά

Προϊστάμενο Παραγωγής

για τις εγκαταστάσεις της στη Στενή Ευβοίας

ΠεριγραφήΑρμοδιότητες:
• Οργάνωση, Προγραμματισμός και Επίβλεψη της παραγωγής
• Οργάνωση, διαχείριση και καθοδήγηση προσωπικού παραγωγής και συντήρησης
• Οργάνωση και Επίβλεψη Συντηρήσεων μηχανών παραγωγής (προγραμματισμένη και έκτακτη) και τυχόν Επισκευών
• Διαχείριση Αποθήκης, Εφοδιασμού.
• Διασφάλιση ασφαλούς χρήσης εξοπλισμού
• Έλεγχος παραγόμενου προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές
• Υποβολή αναφορών σχετικά με την παραγωγή και προτάσεων βελτίωσης
• Εκπαίδευση νέων εργαζομένων στην ασφαλή χρήση μηχανημάτων και στην τήρηση διαδικασιών
• Εφαρμογή κανόνων και οδηγιών ασφαλείας και λοιπών εταιρικών προτύπωνΑπαραίτητα Προσόντα:
• Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή θέση Προϊσταμένου Συντήρησης
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολογίας / Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού
• Καλή γνώση αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση Microsoft Office
• “Hands-on” προσέγγιση
• Οργανωτικές ικανότητες
• Ηγετικές ικανότητες
• Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece

ManpowerGroup Greece was founded in 1998. Our innovative workforce solutions and services are offered through the network of 3 offices in Athens, Thessaloniki and Cyprus. We source, assess, develop and manage talent across a wide range of skills and industries. Certified by the international quality standard ISO 9001: 2015 in the fields of sourcing, recruiting and temporary staffing solutions. Visit and learn more about ManpowerGroup Greece: www.manpowergroup.gr