Αντιπρόσωπος Πωλήσεων (Θεσσαλονίκη)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό της Kerakoll, πολυεθνική εταιρεία Πράσινης Δόμησης με παγκόσμια παρουσία στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που εστιάζουν στο περιβάλλον και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με τη χρήση οικοδομικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για να στελεχώσει τη θέση του Αντιπροσώπου Πωλήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:
•Ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου, πλάνου και στρατηγικής πωλήσεων
•Δημιουργία δικτύου με μηχανικούς, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες και τεχνίτες
•Τακτικές επισκέψεις σε πελάτες για την ανάλυση και κατανόηση αναγκών, τη λήψη παραγγελιών και την επίλυση τεχνικών θεμάτων
•Καθημερινή τεχνική υποστήριξη πελατών στους κωδικούς προϊόντων
•Ενεργή παρακολούθηση των εργοταξίων και πραγματοποίηση εφαρμογών προϊόντων στα κατά τόπους έργα
•Τεχνική επίδειξη των προϊόντων δόμησης σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες με προγραμματισμένες παρουσιάσεις σε διαφορετικά κανάλια πώλησης
•Ανάλυση της αγοράς και έλεγχος του ανταγωνισμού σχετικά με τους όρους πληρωμών, τους κωδικούς προϊόντων, τους χρόνους παράδοσης και τις εμπορικές τεχνικές
•Προτάσεις αλλαγών σε προϊόντα, υπηρεσίες και πολιτική της εταιρείας μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των εξελίξεων στον ανταγωνισμό
•Reporting επισκέψεων, κλήσεων και προγράμματος εργασίας σε εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση
•Συνεχής εκπαίδευση & ανάπτυξη για τη διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από την εταιρεία


Επιθυμητά προσόντα:
•Τίτλος ΑΕΙ/ΤΕΙ
•Γνώση προγραμμάτων Microsoft Windows Office και internet
•Εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις
•Ευχέρεια στη διεξαγωγή παρουσιάσεων
•Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ


Προσωπικά χαρακτηριστικά:
•Αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα
•Ανεπτυγμένη ικανότητα διαπραγμάτευσης
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
•Πελατοκεντρική προσέγγιση
•Έντονη προσήλωση στην επίτευξη του στόχου
•Πάθος για αριστεία


Παροχές:
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με σύστημα υψηλών αμοιβών
•Εταιρικό αυτοκίνητο
•Laptop και κινητό
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

26/09/2022

Κωδικός Εργασίας:

101061

Προβολές:

2103

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Αντιπρόσωπος Πωλήσεων (Θεσσαλονίκη)

Θεσσαλονίκη
26/09/2022
101061
2103
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό της Kerakoll, πολυεθνική εταιρεία Πράσινης Δόμησης με παγκόσμια παρουσία στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που εστιάζουν στο περιβάλλον και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με τη χρήση οικοδομικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για να στελεχώσει τη θέση του Αντιπροσώπου Πωλήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:
•Ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου, πλάνου και στρατηγικής πωλήσεων
•Δημιουργία δικτύου με μηχανικούς, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες και τεχνίτες
•Τακτικές επισκέψεις σε πελάτες για την ανάλυση και κατανόηση αναγκών, τη λήψη παραγγελιών και την επίλυση τεχνικών θεμάτων
•Καθημερινή τεχνική υποστήριξη πελατών στους κωδικούς προϊόντων
•Ενεργή παρακολούθηση των εργοταξίων και πραγματοποίηση εφαρμογών προϊόντων στα κατά τόπους έργα
•Τεχνική επίδειξη των προϊόντων δόμησης σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες με προγραμματισμένες παρουσιάσεις σε διαφορετικά κανάλια πώλησης
•Ανάλυση της αγοράς και έλεγχος του ανταγωνισμού σχετικά με τους όρους πληρωμών, τους κωδικούς προϊόντων, τους χρόνους παράδοσης και τις εμπορικές τεχνικές
•Προτάσεις αλλαγών σε προϊόντα, υπηρεσίες και πολιτική της εταιρείας μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των εξελίξεων στον ανταγωνισμό
•Reporting επισκέψεων, κλήσεων και προγράμματος εργασίας σε εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση
•Συνεχής εκπαίδευση & ανάπτυξη για τη διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από την εταιρεία


Επιθυμητά προσόντα:
•Τίτλος ΑΕΙ/ΤΕΙ
•Γνώση προγραμμάτων Microsoft Windows Office και internet
•Εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις
•Ευχέρεια στη διεξαγωγή παρουσιάσεων
•Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ


Προσωπικά χαρακτηριστικά:
•Αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα
•Ανεπτυγμένη ικανότητα διαπραγμάτευσης
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
•Πελατοκεντρική προσέγγιση
•Έντονη προσήλωση στην επίτευξη του στόχου
•Πάθος για αριστεία


Παροχές:
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με σύστημα υψηλών αμοιβών
•Εταιρικό αυτοκίνητο
•Laptop και κινητό
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας