Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας οδοντιατρικών συσκευών

Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Σχεδιασμός μηχανολογικής εγκατάστασης συσκευών σε οδοντιατρεία
• Τεχνικός έλεγχος εγκαταστάσεων νέων ιατρείων
• Έλεγχος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες εγκαταστάσεις βάσει ISO
• Ποιοτικός έλεγχος όλων των παραγόμενων προϊόντων
• Προγραμματισμός παραγωγής
• Έλεγχος αποθέματος παραγόμενων προϊόντων
• Έλεγχος παραγγελιών και εντολές εργασίας προς τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες
• Ενημέρωση υπευθύνων για ανάγκες προμηθειών και τυχόν δυσλειτουργίες παραγωγής
• Μηχανολογική έρευνα και αναβάθμιση παραγόμενων προϊόντων
• Προτάσεις αναβάθμισης εργονομίας / ροής παραγωγής στο τεχνικό τομέα
• Τήρηση, καταχώρηση και αρχειοθέτηση εντύπων ISO
• Σχεδιασμός εκθεσιακών χώρων και τεχνική κάλυψη
• Τεχνική υποστήριξη ψηφιακών ακτινολογικών και ακτινολογικών 3D
• Τεχνική υποστήριξη CAM μηχανών

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, (εναλλακτικά και ανάλογα εμπειρίας Ηλεκτρολόγου, Αυτοματισμών, Μηχανικού Πλοίων)
• Εμπειρία άνω των 3 ετών σε αντίστοιχη θέση Τεχνικής Υποστήριξης Ιατρικών οργάνων ή συναφών συσκευών
• Γνώση AUTOCAD
• Ιδανικά γνώση λειτουργίας Ψυκτικών συστημάτων, Γεννητριών, Συμπιεστών, Αντλιών, Ιατρικών Laser
• Ικανότητα διαχείρισης ομάδας τεχνικών
• Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης τεχνικών έργων σε καθορισμένα χρονικά όρια
• Προσοχή στην λεπτομέρεια
• Ικανότητα ανάγνωσης μηχανολογικών σχεδίων
• Ικανότητα να παρακολουθεί και να αφομοιώνει τεχνολογικές εξελίξεις
• Διαθεσιμότητα ταξιδιών 4-5 φορές το χρόνο


Προσφέρονται:
• Ανταγωνιστικές αποδοχές
• Μεταφορικό μέσο και έξοδα μετακίνησης
• Κινητό τηλέφωνο
• Bonus παραγωγικότητας

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

15/02/2021

Κωδικός Εργασίας:

100555

Προβολές:

2570

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος

Greece
15/02/2021
100555
2570
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας οδοντιατρικών συσκευών

Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Σχεδιασμός μηχανολογικής εγκατάστασης συσκευών σε οδοντιατρεία
• Τεχνικός έλεγχος εγκαταστάσεων νέων ιατρείων
• Έλεγχος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες εγκαταστάσεις βάσει ISO
• Ποιοτικός έλεγχος όλων των παραγόμενων προϊόντων
• Προγραμματισμός παραγωγής
• Έλεγχος αποθέματος παραγόμενων προϊόντων
• Έλεγχος παραγγελιών και εντολές εργασίας προς τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες
• Ενημέρωση υπευθύνων για ανάγκες προμηθειών και τυχόν δυσλειτουργίες παραγωγής
• Μηχανολογική έρευνα και αναβάθμιση παραγόμενων προϊόντων
• Προτάσεις αναβάθμισης εργονομίας / ροής παραγωγής στο τεχνικό τομέα
• Τήρηση, καταχώρηση και αρχειοθέτηση εντύπων ISO
• Σχεδιασμός εκθεσιακών χώρων και τεχνική κάλυψη
• Τεχνική υποστήριξη ψηφιακών ακτινολογικών και ακτινολογικών 3D
• Τεχνική υποστήριξη CAM μηχανών

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, (εναλλακτικά και ανάλογα εμπειρίας Ηλεκτρολόγου, Αυτοματισμών, Μηχανικού Πλοίων)
• Εμπειρία άνω των 3 ετών σε αντίστοιχη θέση Τεχνικής Υποστήριξης Ιατρικών οργάνων ή συναφών συσκευών
• Γνώση AUTOCAD
• Ιδανικά γνώση λειτουργίας Ψυκτικών συστημάτων, Γεννητριών, Συμπιεστών, Αντλιών, Ιατρικών Laser
• Ικανότητα διαχείρισης ομάδας τεχνικών
• Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης τεχνικών έργων σε καθορισμένα χρονικά όρια
• Προσοχή στην λεπτομέρεια
• Ικανότητα ανάγνωσης μηχανολογικών σχεδίων
• Ικανότητα να παρακολουθεί και να αφομοιώνει τεχνολογικές εξελίξεις
• Διαθεσιμότητα ταξιδιών 4-5 φορές το χρόνο


Προσφέρονται:
• Ανταγωνιστικές αποδοχές
• Μεταφορικό μέσο και έξοδα μετακίνησης
• Κινητό τηλέφωνο
• Bonus παραγωγικότητας