Προϊστάμενος Αποθήκης

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, αναζητά να καλύψει τη θέση του Προϊσταμένου Αποθήκης με κύριες αρμοδιότητες την οργάνωση και τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της αποθήκης.

Περιγραφή

Καθήκοντα:
• Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων παραλαβής, συλλογής και διακίνησης, καθώς και τήρηση και βελτίωση όλων των σχετικών διαδικασιών
• Επίβλεψη και συμμετοχή στις διαδικασίες των καθημερινών εργασιών αποθήκης
• Διοίκηση ομάδας (εργάτες, φορτωτές, παραλήπτες, χειριστές ανυψωτικών, υπεύθυνοι βαρδιών)
• Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες
• Σύνταξη αναφορών προς τη διοίκηση
• Συμμετοχή σε διάφορα ad hoc Projects
• Επίτευξη του προϋπολογισμού λειτουργίας του κέντρου αποθήκευσης
• Επίτευξη των ποιοτικών στόχων λειτουργίας του κέντρου αποθήκευσης
• Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού

Στοχοθέτηση:
• Μείωση Λαθών
• Αποτελέσματα απογραφής
• Επιθεωρήσεις QA
• Μείωση καταστροφών εμπορευμάτων
• Φροντίδα μηχανολογικού εξοπλισμού
• Μείωση ωρών λειτουργίας εγκατάστασης

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών στον κλάδο των Αποθηκών
• Εμπειρία σε ρόλο διοίκησης ομάδας
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό WMS λογισμικού
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Ικανότητες και Δεξιότητες:
• Δυναμική προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και δημιουργίας καλών διαπροσωπικών σχέσεων
• Μεθοδικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια

Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

25/08/2023

Κωδικός Εργασίας:

101421

Προβολές:

694

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Προϊστάμενος Αποθήκης

Greece
25/08/2023
101421
694
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, αναζητά να καλύψει τη θέση του Προϊσταμένου Αποθήκης με κύριες αρμοδιότητες την οργάνωση και τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της αποθήκης.

Περιγραφή

Καθήκοντα:
• Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων παραλαβής, συλλογής και διακίνησης, καθώς και τήρηση και βελτίωση όλων των σχετικών διαδικασιών
• Επίβλεψη και συμμετοχή στις διαδικασίες των καθημερινών εργασιών αποθήκης
• Διοίκηση ομάδας (εργάτες, φορτωτές, παραλήπτες, χειριστές ανυψωτικών, υπεύθυνοι βαρδιών)
• Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες
• Σύνταξη αναφορών προς τη διοίκηση
• Συμμετοχή σε διάφορα ad hoc Projects
• Επίτευξη του προϋπολογισμού λειτουργίας του κέντρου αποθήκευσης
• Επίτευξη των ποιοτικών στόχων λειτουργίας του κέντρου αποθήκευσης
• Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού

Στοχοθέτηση:
• Μείωση Λαθών
• Αποτελέσματα απογραφής
• Επιθεωρήσεις QA
• Μείωση καταστροφών εμπορευμάτων
• Φροντίδα μηχανολογικού εξοπλισμού
• Μείωση ωρών λειτουργίας εγκατάστασης

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών στον κλάδο των Αποθηκών
• Εμπειρία σε ρόλο διοίκησης ομάδας
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό WMS λογισμικού
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Ικανότητες και Δεξιότητες:
• Δυναμική προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και δημιουργίας καλών διαπροσωπικών σχέσεων
• Μεθοδικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια

Η εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece