Ειδικευμένος εργάτης παραγωγής

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό της Sunlight Group, παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της τεχνολογίας και παροχής καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας με την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή μπαταριών, αναζητά Ειδικευμένο εργάτη παραγωγής για τη βιομηχανική μονάδα με έδρα την Ξάνθη.

- Πενθήμερη εργασία σε 7ήμερη βάση

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:
•Χειρισμός μηχανών συναρμολόγησης
•Τροφοδοσία μηχανών συναρμολόγησης
•Χειροκίνητη μεταφορά υλικών παραγωγής
•Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου
•Συμπλήρωση σχετικών αναφορών αποτελέσματος παραγωγής
•Ευθύνη για την ευταξία και καθαριότητα του χώρου εργασίας
•Τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας
•Επιμέλεια και καθαριότητα των χώρων ευθύνης
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τεχνικά τμήματα για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της διαδικασίας παραγωγής μέσα στα πλαίσια προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα:
•Επιθυμητή εμπειρία σε περιβάλλον παραγωγής
•Εξοικείωση στη χρήση μηχανών παραγωγής
•Ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικών εργασιών
•Απαραίτητο πτυχίο Τεχνικής σχολής (ΙΕΚ, ΤΕΙ)
•Δυνατότητα εργασίας σε 3 βάρδιες
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Παροχές:
•Μισθός + πακέτα bonusses
•Μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις με λεωφορείο της εταιρείας
•Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με ισχυρή κουλτούρα και αυστηρή πολιτική ασφάλειας των εργαζομένων

Τόπος Εργασίας:

Ξάνθη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

19/09/2022

Κωδικός Εργασίας:

101052

Προβολές:

5117

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Ειδικευμένος εργάτης παραγωγής

Ξάνθη
19/09/2022
101052
5117
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό της Sunlight Group, παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της τεχνολογίας και παροχής καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας με την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή μπαταριών, αναζητά Ειδικευμένο εργάτη παραγωγής για τη βιομηχανική μονάδα με έδρα την Ξάνθη.

- Πενθήμερη εργασία σε 7ήμερη βάση

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:
•Χειρισμός μηχανών συναρμολόγησης
•Τροφοδοσία μηχανών συναρμολόγησης
•Χειροκίνητη μεταφορά υλικών παραγωγής
•Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου
•Συμπλήρωση σχετικών αναφορών αποτελέσματος παραγωγής
•Ευθύνη για την ευταξία και καθαριότητα του χώρου εργασίας
•Τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας
•Επιμέλεια και καθαριότητα των χώρων ευθύνης
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τεχνικά τμήματα για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της διαδικασίας παραγωγής μέσα στα πλαίσια προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα:
•Επιθυμητή εμπειρία σε περιβάλλον παραγωγής
•Εξοικείωση στη χρήση μηχανών παραγωγής
•Ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικών εργασιών
•Απαραίτητο πτυχίο Τεχνικής σχολής (ΙΕΚ, ΤΕΙ)
•Δυνατότητα εργασίας σε 3 βάρδιες
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Παροχές:
•Μισθός + πακέτα bonusses
•Μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις με λεωφορείο της εταιρείας
•Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με ισχυρή κουλτούρα και αυστηρή πολιτική ασφάλειας των εργαζομένων