Ηλεκτρολόγος Βάρδιας

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικό οργανισμό και παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων συσκευασίας, αναζητά Ηλεκτρολόγο Βάρδιας πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Τεχνικού τμήματος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κιλκίς.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης

•Μεριμνά για τις βλάβες που αφορούν την ηλεκτρική τάση, τα κυκλώματα αυτοματισμού, και τα συστήματα πεπιεσμένου αέρα
•Συνεργάζεται με την ομάδα των ηλεκτρολόγων και εμπλέκεται κατόπιν συνεννοήσεως του τεχνικού διευθυντή με τους μηχανικούς του εργοστασίου
•Διασφαλίζει, ελέγχει, και ρυθμίζει τη σωστή λειτουργία των γραμμών παραγωγής
•Σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψη του επικίνδυνος χειρισμός παραγωγικής μηχανής έχει δικαίωμα τον άμεσο τερματισμό λειτουργείας αυτής
•Συντηρεί τις μηχανές παραγωγής και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
•Υποστηρίζει ενέργειες αποκατάστασης έκτακτων βλαβών
•Εκτελεί εργασίες προληπτικής συντήρησης
•Παρακολουθεί την ορθή λειτουργία και συντήρηση του ήλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού των γραμμών παραγωγής
•Προγραμματίζει επισκευές και παρεμβάσεις στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των γραμμών παραγωγής
•Συμμετέχει στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων
•Μεριμνά για την παράδοση του χώρου που ασχολήθηκε καθαρό και επαναφέρει όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις της εκάστοτε παραγωγικής μηχανής
•Διατηρεί τον χώρο του τεχνικού εργαστήριου καθαρό και σε τάξη
•Συνεργάζεται με τα αρμόδια άτομα της παραγωγής (χειριστές)
•Παρακολουθεί την αποθήκη ανταλλακτικών (τομέας ευθύνης)
•Εκτελεί τις διαδικασίες ημερήσιων κινήσεων του τμήματος

Απαραίτητα προσόντα
•Πτυχίο τμήματος Ηλεκτρολογίας, Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού ΑΤΕΙ ή αντίστοιχης Τεχνικής Σχολής
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση στον βιομηχανικό τομέα.
•Καλή γνώση Αγγλικών
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office

Προφίλ υποψηφίου
•Υπευθυνότητα
•Ευελιξία
•Ομαδικό πνεύμα

Παροχές
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
•Συνεχής εκπαίδευση
•Μεταφορά από Δυτική Θεσσαλονίκη με λεωφορείο της εταιρείας

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

21/04/2022

Κωδικός Εργασίας:

100869

Προβολές:

4014

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Ηλεκτρολόγος Βάρδιας

Greece
21/04/2022
100869
4014
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικό οργανισμό και παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων συσκευασίας, αναζητά Ηλεκτρολόγο Βάρδιας πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Τεχνικού τμήματος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κιλκίς.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης

•Μεριμνά για τις βλάβες που αφορούν την ηλεκτρική τάση, τα κυκλώματα αυτοματισμού, και τα συστήματα πεπιεσμένου αέρα
•Συνεργάζεται με την ομάδα των ηλεκτρολόγων και εμπλέκεται κατόπιν συνεννοήσεως του τεχνικού διευθυντή με τους μηχανικούς του εργοστασίου
•Διασφαλίζει, ελέγχει, και ρυθμίζει τη σωστή λειτουργία των γραμμών παραγωγής
•Σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψη του επικίνδυνος χειρισμός παραγωγικής μηχανής έχει δικαίωμα τον άμεσο τερματισμό λειτουργείας αυτής
•Συντηρεί τις μηχανές παραγωγής και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
•Υποστηρίζει ενέργειες αποκατάστασης έκτακτων βλαβών
•Εκτελεί εργασίες προληπτικής συντήρησης
•Παρακολουθεί την ορθή λειτουργία και συντήρηση του ήλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού των γραμμών παραγωγής
•Προγραμματίζει επισκευές και παρεμβάσεις στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των γραμμών παραγωγής
•Συμμετέχει στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων
•Μεριμνά για την παράδοση του χώρου που ασχολήθηκε καθαρό και επαναφέρει όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις της εκάστοτε παραγωγικής μηχανής
•Διατηρεί τον χώρο του τεχνικού εργαστήριου καθαρό και σε τάξη
•Συνεργάζεται με τα αρμόδια άτομα της παραγωγής (χειριστές)
•Παρακολουθεί την αποθήκη ανταλλακτικών (τομέας ευθύνης)
•Εκτελεί τις διαδικασίες ημερήσιων κινήσεων του τμήματος

Απαραίτητα προσόντα
•Πτυχίο τμήματος Ηλεκτρολογίας, Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού ΑΤΕΙ ή αντίστοιχης Τεχνικής Σχολής
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση στον βιομηχανικό τομέα.
•Καλή γνώση Αγγλικών
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office

Προφίλ υποψηφίου
•Υπευθυνότητα
•Ευελιξία
•Ομαδικό πνεύμα

Παροχές
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
•Συνεχής εκπαίδευση
•Μεταφορά από Δυτική Θεσσαλονίκη με λεωφορείο της εταιρείας