Μηχανολόγος Μηχανικός - Υπεύθυνος Εφαρμογών

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, Ελληνικής εισαγωγικής και παραγωγικής εταιρείας με ηγετική θέση στην αγορά των συστημάτων σκίασης, αναζητά
Μηχανολόγο Μηχανικό-Υπεύθυνο Εφαρμογών

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:

• Σχεδιασμός νέων συστημάτων σκίασης
• Βελτιώσεις σε υπάρχοντα συστήματα
• Σχεδιασμός προφίλ αλουμινίου, μεταλλικών και πλαστικών εξαρτημάτων για υπάρχοντα και καινούργια συστήματα.
• Καταγραφή και αρχειοθέτηση των συστημάτων και των αντίστοιχων εξαρτημάτων τους.
• Δημιουργία τεχνικών εγχειριδίων για τα συστήματα της εταιρίας.
• Σχεδιαστικές μελέτες για έργα που περιλαμβάνουν προϊόντα της εταιρίας.
• Παραγωγή φωτορεαλιστικών απεικονίσεων.
• Παραγγελία εξαρτημάτων και πρώτων υλών.
• Επικοινωνία με το τμήμα παραγωγής και συνεργάτες για τεχνική υποστήριξη.Προφίλ Υποψηφίου:

• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού.
• Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώση προγραμμάτων CAD σε 2D/3D
• Γνώση Solidworks επιθυμητή
• Γνώσεις σε 3D printing θα συνεκτιμηθούν
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης.

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

14/10/2021

Κωδικός Εργασίας:

100698

Προβολές:

723

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Μηχανολόγος Μηχανικός - Υπεύθυνος Εφαρμογών

Greece
14/10/2021
100698
723
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, Ελληνικής εισαγωγικής και παραγωγικής εταιρείας με ηγετική θέση στην αγορά των συστημάτων σκίασης, αναζητά
Μηχανολόγο Μηχανικό-Υπεύθυνο Εφαρμογών

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:

• Σχεδιασμός νέων συστημάτων σκίασης
• Βελτιώσεις σε υπάρχοντα συστήματα
• Σχεδιασμός προφίλ αλουμινίου, μεταλλικών και πλαστικών εξαρτημάτων για υπάρχοντα και καινούργια συστήματα.
• Καταγραφή και αρχειοθέτηση των συστημάτων και των αντίστοιχων εξαρτημάτων τους.
• Δημιουργία τεχνικών εγχειριδίων για τα συστήματα της εταιρίας.
• Σχεδιαστικές μελέτες για έργα που περιλαμβάνουν προϊόντα της εταιρίας.
• Παραγωγή φωτορεαλιστικών απεικονίσεων.
• Παραγγελία εξαρτημάτων και πρώτων υλών.
• Επικοινωνία με το τμήμα παραγωγής και συνεργάτες για τεχνική υποστήριξη.Προφίλ Υποψηφίου:

• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού.
• Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώση προγραμμάτων CAD σε 2D/3D
• Γνώση Solidworks επιθυμητή
• Γνώσεις σε 3D printing θα συνεκτιμηθούν
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης.