Τεχνολόγος Τροφίμων

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στον χώρο της παραγωγής τροφίμων, αναζητά Τεχνολόγο Τροφίμων για τη βιομηχανική μονάδα παραγωγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Εφαρμογή και τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών των α’ υλών και παραγόμενων προϊόντων
• Εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής, ασφάλειας και καθαριότητας των προϊόντων φροντίζοντας παράλληλα για τη σωστή συντήρηση του χώρου
• Ευθυγράμμιση προσωπικού παραγωγής με την εταιρική κουλτούρα και τις εταιρικές διαδικασίες
• Εποπτεία της εύρυθµης λειτουργίας των γραμμών παραγωγής κατά τη διάρκεια της βάρδιας
• Αντιμετώπιση δυσλειτουργιών, επίλυση ποιοτικών προβλημάτων
• Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας
• Έλεγχος συσκευασίας και σήμανσης προϊόντων
• Διαχείριση και ανάπτυξη ομάδας


Απαραίτητα προσόντα:

• Κάτοχος πτυχίου Τεχνολόγου Τροφίμων
• Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Ανάλογη προϋπηρεσία 2-3 έτη
• Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων σε συνθήκες πίεσης
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Υπευθυνότητα, συνέπεια και ακεραιότητα
• Ηγετικές ικανότητες


Παροχές:

• Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης
• Σύμβαση αορίστου χρόνου

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

08/08/2023

Κωδικός Εργασίας:

101418

Προβολές:

4765

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Τεχνολόγος Τροφίμων

Θεσσαλονίκη
08/08/2023
101418
4765
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στον χώρο της παραγωγής τροφίμων, αναζητά Τεχνολόγο Τροφίμων για τη βιομηχανική μονάδα παραγωγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Εφαρμογή και τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών των α’ υλών και παραγόμενων προϊόντων
• Εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής, ασφάλειας και καθαριότητας των προϊόντων φροντίζοντας παράλληλα για τη σωστή συντήρηση του χώρου
• Ευθυγράμμιση προσωπικού παραγωγής με την εταιρική κουλτούρα και τις εταιρικές διαδικασίες
• Εποπτεία της εύρυθµης λειτουργίας των γραμμών παραγωγής κατά τη διάρκεια της βάρδιας
• Αντιμετώπιση δυσλειτουργιών, επίλυση ποιοτικών προβλημάτων
• Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας
• Έλεγχος συσκευασίας και σήμανσης προϊόντων
• Διαχείριση και ανάπτυξη ομάδας


Απαραίτητα προσόντα:

• Κάτοχος πτυχίου Τεχνολόγου Τροφίμων
• Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Ανάλογη προϋπηρεσία 2-3 έτη
• Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων σε συνθήκες πίεσης
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Υπευθυνότητα, συνέπεια και ακεραιότητα
• Ηγετικές ικανότητες


Παροχές:

• Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης
• Σύμβαση αορίστου χρόνου