Υπεύθυνος Προγραμματισμού Συντηρήσεων - Scheduler

Εταιρεία

H ManpowerGroup για λογαριασμό της Vestas Mediterranean, αναζητά Υπεύθυνο Προγραμματισμού Συντηρήσεων (Scheduler) για τη περιοχή της Κοζάνης, Σερρών ή Ξάνθης. Χρόνος απασχόλησης, ενάμισι έτος.

Power your life

H Vestas είναι παγκόσμια ηγέτης στην Αιολική ενέργεια. Οι ανεμογεννήτριες μας μειώνουν τις εκπομπές CO2 κατά 40 εκατ. τόνους το χρόνο. Έχει περισσότερους από 20,000 υπαλλήλους από 56 διαφορετικές εθνικότητες και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Vestas Mediterranean, Service Department

Η Vestas Mediterranean (MED) είναι ένα ανεξάρτητο business unit μέσα στην Vestas Wind Systems, και καλύπτει τις αγορές γύρω από την περιοχή της Μεσογείου, καθώς και τη Νότια και Λατινική Αμερική. Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη αυτών των αγορών σε πωλήσεις, έργα και εξυπηρέτηση πελατών.
Το τμήμα Επιχειρήσεων και συντήρησης διευθύνει όλες τις εργασίες συντήρησης στην Ελλάδα και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία των αιολικών πάρκων των πελατών της, διασφαλίζοντας το υψηλότερο επίπεδο επίδοσης για κάθε ανεμογεννήτρια για όλη τη διάρκεια της ζωής της. Η ομάδα επιχειρήσεων και συντήρησης έχει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση του πελατολογίου και της ικανοποίησης των πελατών μας.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες
Αναφερόμενος στον Προϊστάμενο Συντήρησης αιολικών πάρκων Βορείου Ελλάδος, οι κύριες αρμοδιότητες είναι:
1. Για το σχεδιασμό της περιοχής:
• Υποστήριξη σχεδιασμού πλάνου για την περιοχή.
• Προσδιορισμός των στόχων σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικός εξοπλισμός και υλικά).
• Τήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος υπηρεσιών.
2. Για τις διαδικασίες:
• Διατήρηση του πλάνου συντήρησης.
• Εποπτεία των υπηρεσιών και των παραγγελιών.
• Καταμερισμός των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, υλικά) στο σύστημα.
• Σύνταξη και έκδοση εντολών συντήρησης.
• Συμμετοχή σε συναντήσεις / σεμινάρια.
• Προετοιμασία αναφορών και αναλύσεων βελτιστοποίησης διαδικασιών.
• Παρακολούθηση και έκδοση απαιτούμενων παραστατικών για διακίνηση εξαρτημάτων.

Προσόντα και προϋπηρεσία
• Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• 2 χρόνια προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο.
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) για συλλογή στοιχείων.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
• Εξοικείωση με συστήματα ERP (Ιδανικά SAP).

Τι προσφέρουμε:
• Μια συναρπαστική δουλειά σε ένα δυναμικό και διεθνές περιβάλλον.
• Ανταγωνιστικές αποδοχές.

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

08/03/2021

Κωδικός Εργασίας:

100562

Προβολές:

2890

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Υπεύθυνος Προγραμματισμού Συντηρήσεων - Scheduler

Greece
08/03/2021
100562
2890
1

Εταιρεία

H ManpowerGroup για λογαριασμό της Vestas Mediterranean, αναζητά Υπεύθυνο Προγραμματισμού Συντηρήσεων (Scheduler) για τη περιοχή της Κοζάνης, Σερρών ή Ξάνθης. Χρόνος απασχόλησης, ενάμισι έτος.

Power your life

H Vestas είναι παγκόσμια ηγέτης στην Αιολική ενέργεια. Οι ανεμογεννήτριες μας μειώνουν τις εκπομπές CO2 κατά 40 εκατ. τόνους το χρόνο. Έχει περισσότερους από 20,000 υπαλλήλους από 56 διαφορετικές εθνικότητες και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Vestas Mediterranean, Service Department

Η Vestas Mediterranean (MED) είναι ένα ανεξάρτητο business unit μέσα στην Vestas Wind Systems, και καλύπτει τις αγορές γύρω από την περιοχή της Μεσογείου, καθώς και τη Νότια και Λατινική Αμερική. Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη αυτών των αγορών σε πωλήσεις, έργα και εξυπηρέτηση πελατών.
Το τμήμα Επιχειρήσεων και συντήρησης διευθύνει όλες τις εργασίες συντήρησης στην Ελλάδα και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία των αιολικών πάρκων των πελατών της, διασφαλίζοντας το υψηλότερο επίπεδο επίδοσης για κάθε ανεμογεννήτρια για όλη τη διάρκεια της ζωής της. Η ομάδα επιχειρήσεων και συντήρησης έχει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση του πελατολογίου και της ικανοποίησης των πελατών μας.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες
Αναφερόμενος στον Προϊστάμενο Συντήρησης αιολικών πάρκων Βορείου Ελλάδος, οι κύριες αρμοδιότητες είναι:
1. Για το σχεδιασμό της περιοχής:
• Υποστήριξη σχεδιασμού πλάνου για την περιοχή.
• Προσδιορισμός των στόχων σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικός εξοπλισμός και υλικά).
• Τήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος υπηρεσιών.
2. Για τις διαδικασίες:
• Διατήρηση του πλάνου συντήρησης.
• Εποπτεία των υπηρεσιών και των παραγγελιών.
• Καταμερισμός των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, υλικά) στο σύστημα.
• Σύνταξη και έκδοση εντολών συντήρησης.
• Συμμετοχή σε συναντήσεις / σεμινάρια.
• Προετοιμασία αναφορών και αναλύσεων βελτιστοποίησης διαδικασιών.
• Παρακολούθηση και έκδοση απαιτούμενων παραστατικών για διακίνηση εξαρτημάτων.

Προσόντα και προϋπηρεσία
• Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• 2 χρόνια προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο.
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) για συλλογή στοιχείων.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
• Εξοικείωση με συστήματα ERP (Ιδανικά SAP).

Τι προσφέρουμε:
• Μια συναρπαστική δουλειά σε ένα δυναμικό και διεθνές περιβάλλον.
• Ανταγωνιστικές αποδοχές.