Χειριστής Συσκευαστικής Μηχανής - Δυτική Θεσσαλονίκη

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία παραγωγής τροφίμων, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για να στελεχώσει τη θέση του Χειριστή Συσκευαστικής Μηχανής για την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Συμμέτοχή στην παραγωγική διαδικασία
• Συμμέτοχή στην τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών των τελικών προϊόντων
• Ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της μηχανής συσκευασίας
• Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
• Επιμέλεια και καθαριότητα των χώρων ευθύνηςΑπαραίτητα προσόντα:

• Σχετική εμπειρία στη χρήση μηχανών συσκευασίας
• Ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικών εργασιών
• Δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης στον χώρο εργασίας
• Δυνατότητα εργασίας σε 2 βάρδιες
• Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια
• Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση


Παροχές:

• Σταθερός ανταγωνιστικός μισθός
• Πλήρης Ασφάλιση
• Σύμβαση αορίστου χρόνου
• Άριστο περιβάλλον εργασίας

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

08/08/2023

Κωδικός Εργασίας:

101417

Προβολές:

2139

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Χειριστής Συσκευαστικής Μηχανής - Δυτική Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
08/08/2023
101417
2139
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία παραγωγής τροφίμων, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για να στελεχώσει τη θέση του Χειριστή Συσκευαστικής Μηχανής για την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης:

• Συμμέτοχή στην παραγωγική διαδικασία
• Συμμέτοχή στην τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών των τελικών προϊόντων
• Ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της μηχανής συσκευασίας
• Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
• Επιμέλεια και καθαριότητα των χώρων ευθύνηςΑπαραίτητα προσόντα:

• Σχετική εμπειρία στη χρήση μηχανών συσκευασίας
• Ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικών εργασιών
• Δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης στον χώρο εργασίας
• Δυνατότητα εργασίας σε 2 βάρδιες
• Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια
• Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση


Παροχές:

• Σταθερός ανταγωνιστικός μισθός
• Πλήρης Ασφάλιση
• Σύμβαση αορίστου χρόνου
• Άριστο περιβάλλον εργασίας