ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, δυναμική εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών με σημαντικό portfolio πελατών πανελλαδικά, αναζητά Υπεύθυνο Οικονομικής Διεύθυνσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή

Καθήκοντα του Ρόλου:
• Πλήρης τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
• Καταχώρηση και έλεγχος παραστατικών
• Έκδοση και υποβολή καταστάσεων σε εφορία και οργανισμούς
• Πλήρης τήρηση και έλεγχος μισθοδοσίας
• Έλεγχος εσωτερικών λογιστηρίων πελατών
• Μηνιαίες επισκέψεις σε πελάτες με σκοπό τη συμβουλευτική και τον έλεγχο
• Έλεγχος, επίβλεψη και οργάνωση του τμήματος του/της
• Συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση Οικονομικών και Φορολογικών θεμάτων

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Λογιστικής ΑΕΙ /ΤΕΙ ή Οικονομικών
• Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε λογιστήριο ή λογιστικό γραφείο.
• Γνώσεις εργατικών και ασφαλιστικών
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & προγραμμάτων MS Office


Προφίλ Υποψηφίου/ας:
• Ενθουσιασμός και δυναμικότητα για την ανάληψη μιας υπεύθυνης και απαιτητικής θέσης
• Ικανότητα ανάλυσης πληροφοριών και λήψης αποφάσεων
• Φιλομάθεια & εχεμύθεια
• Οργανωτικότητα με έμφαση στη λεπτομέρεια
• Ομαδικό πνεύμα με ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας

Παροχές:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εργασία σε ένα σύγχρονο και αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα εξέλιξης & επιπλέον παροχών

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

10/09/2021

Κωδικός Εργασίας:

100666

Προβολές:

509

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θεσσαλονίκη
10/09/2021
100666
509
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, δυναμική εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών με σημαντικό portfolio πελατών πανελλαδικά, αναζητά Υπεύθυνο Οικονομικής Διεύθυνσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή

Καθήκοντα του Ρόλου:
• Πλήρης τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
• Καταχώρηση και έλεγχος παραστατικών
• Έκδοση και υποβολή καταστάσεων σε εφορία και οργανισμούς
• Πλήρης τήρηση και έλεγχος μισθοδοσίας
• Έλεγχος εσωτερικών λογιστηρίων πελατών
• Μηνιαίες επισκέψεις σε πελάτες με σκοπό τη συμβουλευτική και τον έλεγχο
• Έλεγχος, επίβλεψη και οργάνωση του τμήματος του/της
• Συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση Οικονομικών και Φορολογικών θεμάτων

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Λογιστικής ΑΕΙ /ΤΕΙ ή Οικονομικών
• Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε λογιστήριο ή λογιστικό γραφείο.
• Γνώσεις εργατικών και ασφαλιστικών
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & προγραμμάτων MS Office


Προφίλ Υποψηφίου/ας:
• Ενθουσιασμός και δυναμικότητα για την ανάληψη μιας υπεύθυνης και απαιτητικής θέσης
• Ικανότητα ανάλυσης πληροφοριών και λήψης αποφάσεων
• Φιλομάθεια & εχεμύθεια
• Οργανωτικότητα με έμφαση στη λεπτομέρεια
• Ομαδικό πνεύμα με ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας

Παροχές:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εργασία σε ένα σύγχρονο και αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα εξέλιξης & επιπλέον παροχών