Εμπορικός Διευθυντής (Ιατρικά Είδη & Αναλώσιμα)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας ιατρικών ειδών και αναλωσίμων, αναζητά να καλύψει τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή.

Ο ρόλος αναφέρεται στην Γενική Διεύθυνση.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
Ο/Η κάτοχος της θέσης, θα είναι υπεύθυνος/η για την βέλτιστη προώθηση των προϊόντων της εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και για την χάραξη της στρατηγικής, σε στενή συνεργασία με την Διοίκηση.
Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες είναι :
• Ανάπτυξη πωλήσεων του υπάρχοντος πελατολογίου
• Διεύρυνση πελατολογίου
• Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
• Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση τυχόν προβλημάτων
• Έρευνα αγοράς για την ένταξη νέων προϊόντων στο εταιρικό portfolio
• Διοίκηση και καθοδήγηση της ομάδας πωλήσεων, οργάνωση αρμοδιοτήτων, συντονισμός και έλεγχος απόδοσης
• Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης του τμήματος με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα

Προφίλ Υποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Οικονομικά/ Marketing
• Προϋπηρεσία 5-10 χρόνια σε αντίστοιχη θέση, καθώς και στη Διοίκηση Ομάδας
• Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, δυναμισμός, ομαδικό πνεύμα
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και συστήματος CRM
• Ανάληψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων
• Προσανατολισμός στην επίτευξη του στόχου μέσω πελατοκεντρικής προσέγγισης
• Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και οργάνωσης της εργασίας
• Δυνατότητα ταξιδιών

Παροχές:
• Ανταγωνιστικός μισθός και σύμβαση αορίστου χρόνου
• Bonus επίτευξης στόχων
• Ιδιωτική ασφάλεια
• Εταιρικό αυτοκίνητο και έξοδα μετακίνησης
• Εταιρικό κινητό τηλέφωνο και tablet

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

22/10/2021

Κωδικός Εργασίας:

100707

Προβολές:

876

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Εμπορικός Διευθυντής (Ιατρικά Είδη & Αναλώσιμα)

Greece
22/10/2021
100707
876
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας ιατρικών ειδών και αναλωσίμων, αναζητά να καλύψει τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή.

Ο ρόλος αναφέρεται στην Γενική Διεύθυνση.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
Ο/Η κάτοχος της θέσης, θα είναι υπεύθυνος/η για την βέλτιστη προώθηση των προϊόντων της εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και για την χάραξη της στρατηγικής, σε στενή συνεργασία με την Διοίκηση.
Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες είναι :
• Ανάπτυξη πωλήσεων του υπάρχοντος πελατολογίου
• Διεύρυνση πελατολογίου
• Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
• Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση τυχόν προβλημάτων
• Έρευνα αγοράς για την ένταξη νέων προϊόντων στο εταιρικό portfolio
• Διοίκηση και καθοδήγηση της ομάδας πωλήσεων, οργάνωση αρμοδιοτήτων, συντονισμός και έλεγχος απόδοσης
• Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης του τμήματος με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα

Προφίλ Υποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Οικονομικά/ Marketing
• Προϋπηρεσία 5-10 χρόνια σε αντίστοιχη θέση, καθώς και στη Διοίκηση Ομάδας
• Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, δυναμισμός, ομαδικό πνεύμα
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και συστήματος CRM
• Ανάληψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων
• Προσανατολισμός στην επίτευξη του στόχου μέσω πελατοκεντρικής προσέγγισης
• Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και οργάνωσης της εργασίας
• Δυνατότητα ταξιδιών

Παροχές:
• Ανταγωνιστικός μισθός και σύμβαση αορίστου χρόνου
• Bonus επίτευξης στόχων
• Ιδιωτική ασφάλεια
• Εταιρικό αυτοκίνητο και έξοδα μετακίνησης
• Εταιρικό κινητό τηλέφωνο και tablet