Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης (Συστήματα Ψύξης)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, Ελληνικής εταιρείας που προωθεί στην Ελληνική Αγορά, συστήματα Ψύξης – Κλιματισμού και Εξαερισμού, Ευρωπαϊκών παραγωγών, αναζητά Μηχανικό Τεχνικής Υποστήριξης, για την έδρα της εταιρίας στα Νότια Προάστια.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών Τεχνικής Υποστήριξης που παρέχει η επιχείρηση στους συνεργάτες της, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών και την καλή φήμη της επιχείρησης στην αγορά.

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του θα είναι :

-Γνώση όλων των συστημάτων, υποσυστημάτων και στοιχείων, της λειτουργίας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων που εκπροσωπούνται από την εταιρεία
-Παροχή απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες
-Διαχείριση τεχνικών ζητημάτων των πελατών
-Επικοινωνία με προμηθευτές για επίλυση τεχνικών θεμάτων
-Προετοιμασία & συμμετοχή στο λανσάρισμά νέων συστημάτων στην αγορά και τεχνική ενημέρωση των πελατών/συνεργατών
-Συμμετοχή σε ταξίδια και επαγγελματικές εκθέσεις στο εξωτερικό και επισκέψεις πελατών

Προφίλ Υποψηφίου:
-Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
-Απαραίτητη γνώση και εμπειρία από το χώρο της επαγγελματικής ψύξης
-Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
-Καλή χρήση MS Office
-Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
-Πελατοκεντρική προσέγγιση και προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
-Ομαδικό πνεύμα και συνεργατικότητα
-Ευελιξία για ταξίδια σε επαγγελματικές εκθέσεις του εξωτερικού

Παροχές:
-Ανταγωνιστικός μισθός & σύμβαση αορίστου χρόνου
-Bonus επίτευξης στόχων
-Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

08/09/2023

Κωδικός Εργασίας:

101434

Προβολές:

568

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης (Συστήματα Ψύξης)

Greece
08/09/2023
101434
568
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, Ελληνικής εταιρείας που προωθεί στην Ελληνική Αγορά, συστήματα Ψύξης – Κλιματισμού και Εξαερισμού, Ευρωπαϊκών παραγωγών, αναζητά Μηχανικό Τεχνικής Υποστήριξης, για την έδρα της εταιρίας στα Νότια Προάστια.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών Τεχνικής Υποστήριξης που παρέχει η επιχείρηση στους συνεργάτες της, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών και την καλή φήμη της επιχείρησης στην αγορά.

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του θα είναι :

-Γνώση όλων των συστημάτων, υποσυστημάτων και στοιχείων, της λειτουργίας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων που εκπροσωπούνται από την εταιρεία
-Παροχή απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες
-Διαχείριση τεχνικών ζητημάτων των πελατών
-Επικοινωνία με προμηθευτές για επίλυση τεχνικών θεμάτων
-Προετοιμασία & συμμετοχή στο λανσάρισμά νέων συστημάτων στην αγορά και τεχνική ενημέρωση των πελατών/συνεργατών
-Συμμετοχή σε ταξίδια και επαγγελματικές εκθέσεις στο εξωτερικό και επισκέψεις πελατών

Προφίλ Υποψηφίου:
-Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
-Απαραίτητη γνώση και εμπειρία από το χώρο της επαγγελματικής ψύξης
-Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
-Καλή χρήση MS Office
-Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
-Πελατοκεντρική προσέγγιση και προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
-Ομαδικό πνεύμα και συνεργατικότητα
-Ευελιξία για ταξίδια σε επαγγελματικές εκθέσεις του εξωτερικού

Παροχές:
-Ανταγωνιστικός μισθός & σύμβαση αορίστου χρόνου
-Bonus επίτευξης στόχων
-Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας