Τεχνικός Διευθυντής (Οινόφυτα)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της, Χημική Βιομηχανία, αναζητά

Τεχνικό Διευθυντή
Για το εργοστάσιο της στα Οινόφυτα.

Σκοπός:
Κατανόηση των στόχων ενός τεχνικού έργου και την ανάπτυξη σχεδίων και χρονοδιαγραμμάτων εργασίας για την επίτευξή του. Παρακολουθεί και εξετάζει διαδικασίες, συντάσσει αναφορές έργων, εντοπίζει κινδύνους και παρέχει εκτιμήσεις κόστους και χρόνου υλοποίησης. Ασχολείται με την τακτική και έκτακτη συντήρηση του εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη διαχείριση τεχνικών έργων, αναπτύσσει και συντονίζει διαδικασίες και μεθόδους για την εξασφάλιση της τήρησης και εκπλήρωσης ποιοτικών προτύπων, ελέγχει τον προϋπολογισμό του τμήματος και έχει την ευθύνη υλοποίησης νέων έργων και των επεκτάσεων των εγκαταστάσεων.

Περιγραφή

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
•Κατανόηση συνοπτικών πληροφοριών για το έργο και συνεργασία με μέλη της ομάδας για την ανάπτυξη σχεδίων, χρονοδιαγραμμάτων εργασίας και στόχων.
•Ανάλυση λειτουργιών και παροχή οικονομοτεχνικών προτάσεων για βελτίωση.
•Βελτιστοποίηση των διαδικασιών ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση.
•Υλοποίηση νέων έργων και επέκταση εγκαταστάσεων.
•Παρακολούθηση των προγραμμάτων εργασίας και προσαρμογή στόχων όπου απαιτείται.
•Αντιμετώπιση προβλημάτων απόδοσης και προγραμματισμός συναντήσεων όταν απαιτείται.
•Διαχείριση και αξιολόγηση της απόδοσης προσωπικού
•Δημιουργία ομάδων εργασίας και ανάθεση έργων
•Διαρκής ενημέρωση σχετικά με τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο.
•Σύνταξη εκθέσεων και παρουσίαση πορισμάτων στην Διοίκηση.Προφίλ Υποψηφίου:
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
•Τουλάχιστον 10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικού κλάδου
•Εμπειρία στη διοίκηση τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
•Εμπειρία στη διαχείριση εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού
•Άριστη γνώση της προφορικής και γραπτής Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
•Άριστη χρήση Η/Υ
•Εμπειρία στη χρήση λογισμικού CMMS
•Δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων

Δεξιότητες:
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
•Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων με συνέπεια και ακρίβεια
•Κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας και υψηλή αντίληψη τεχνικών θεμάτων
•Κατανόηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της ανάπτυξης της επιχείρησης
•Project Management Skills

Απολαβές / Παροχές:
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Ιδιωτική ασφάλεια
•Εταιρικό Αυτοκίνητο

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

16/06/2023

Κωδικός Εργασίας:

101376

Προβολές:

3191

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Τεχνικός Διευθυντής (Οινόφυτα)

Greece
16/06/2023
101376
3191
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της, Χημική Βιομηχανία, αναζητά

Τεχνικό Διευθυντή
Για το εργοστάσιο της στα Οινόφυτα.

Σκοπός:
Κατανόηση των στόχων ενός τεχνικού έργου και την ανάπτυξη σχεδίων και χρονοδιαγραμμάτων εργασίας για την επίτευξή του. Παρακολουθεί και εξετάζει διαδικασίες, συντάσσει αναφορές έργων, εντοπίζει κινδύνους και παρέχει εκτιμήσεις κόστους και χρόνου υλοποίησης. Ασχολείται με την τακτική και έκτακτη συντήρηση του εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη διαχείριση τεχνικών έργων, αναπτύσσει και συντονίζει διαδικασίες και μεθόδους για την εξασφάλιση της τήρησης και εκπλήρωσης ποιοτικών προτύπων, ελέγχει τον προϋπολογισμό του τμήματος και έχει την ευθύνη υλοποίησης νέων έργων και των επεκτάσεων των εγκαταστάσεων.

Περιγραφή

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
•Κατανόηση συνοπτικών πληροφοριών για το έργο και συνεργασία με μέλη της ομάδας για την ανάπτυξη σχεδίων, χρονοδιαγραμμάτων εργασίας και στόχων.
•Ανάλυση λειτουργιών και παροχή οικονομοτεχνικών προτάσεων για βελτίωση.
•Βελτιστοποίηση των διαδικασιών ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση.
•Υλοποίηση νέων έργων και επέκταση εγκαταστάσεων.
•Παρακολούθηση των προγραμμάτων εργασίας και προσαρμογή στόχων όπου απαιτείται.
•Αντιμετώπιση προβλημάτων απόδοσης και προγραμματισμός συναντήσεων όταν απαιτείται.
•Διαχείριση και αξιολόγηση της απόδοσης προσωπικού
•Δημιουργία ομάδων εργασίας και ανάθεση έργων
•Διαρκής ενημέρωση σχετικά με τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο.
•Σύνταξη εκθέσεων και παρουσίαση πορισμάτων στην Διοίκηση.Προφίλ Υποψηφίου:
•Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
•Τουλάχιστον 10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικού κλάδου
•Εμπειρία στη διοίκηση τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
•Εμπειρία στη διαχείριση εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού
•Άριστη γνώση της προφορικής και γραπτής Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
•Άριστη χρήση Η/Υ
•Εμπειρία στη χρήση λογισμικού CMMS
•Δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων

Δεξιότητες:
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
•Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων με συνέπεια και ακρίβεια
•Κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας και υψηλή αντίληψη τεχνικών θεμάτων
•Κατανόηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της ανάπτυξης της επιχείρησης
•Project Management Skills

Απολαβές / Παροχές:
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Ιδιωτική ασφάλεια
•Εταιρικό Αυτοκίνητο