Λογιστής-Υπεύθυνος Μισθοδοσίας

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνική εισαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, αναζητά Λογιστή-Υπεύθυνο Μισθοδοσίας.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Έλεγχο τιμολογίων εκτελωνιστή, απόδοση ΕΦΚ και ΦΠΑ εξαγωγών από φορολογική αποθήκη, απόδοση παρακρατούμενων φόρων
• Καταχώρηση παραστατικών διακίνησης ειδών εγγυοδοσίας, συμφωνίες
• Άνοιγμα και καταχώρηση παγίων
• Μηνιαίο υπολογισμό, έλεγχο και έκδοση της μισθοδοσίας, αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου στην τράπεζα, έκδοση αποδείξεων πληρωμής και βεβαιώσεων αποδοχών
• Σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για τις προσλήψεις/αποχωρήσεις προσωπικού, και την έγκαιρη υποβολή σε ΕΡΓΑΝΗ και ΟΑΕΔ
• Προετοιμασία και υποβολή περιοδικών ΑΠΔ και συμφωνία με τη μισθοδοτική κατάσταση. Συμφωνία μισθοδοσίας με Γενική Λογιστική
• Προετοιμασία και έλεγχος των πληρωμών για Φόρο, ΦΜΥ, Χαρτόσημο, Αμοιβές Δ.Σ. Προετοιμασία των πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων
• Συνεργασία με ορκωτούς ελεγκτές κατά τον έλεγχο


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Α’ τάξης
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 χρόνια σε οργανωμένο λογιστήριο. Γνώσεις ΕΓΛΣ, Vies, Intrastat, γνώσεις και παρακολούθηση εργατικής νομοθεσίας.
• Πολύ καλή γνώση H/Y και απαραίτητα χειρισμού προγραμμάτων μισθοδοσίας. Η γνώση του συστήματος ERP Entersoft και μισθοδοσίας Atlantis θα αξιολογηθεί ως πρόσθετο προσόν.
• Αναλυτική σκέψη και ικανότητας δημιουργίας αναλύσεων με χρήση Excel
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Ομαδικό πνεύμα

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

21/07/2021

Κωδικός Εργασίας:

100637

Προβολές:

1128

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Λογιστής-Υπεύθυνος Μισθοδοσίας

Greece
21/07/2021
100637
1128
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνική εισαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, αναζητά Λογιστή-Υπεύθυνο Μισθοδοσίας.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
• Έλεγχο τιμολογίων εκτελωνιστή, απόδοση ΕΦΚ και ΦΠΑ εξαγωγών από φορολογική αποθήκη, απόδοση παρακρατούμενων φόρων
• Καταχώρηση παραστατικών διακίνησης ειδών εγγυοδοσίας, συμφωνίες
• Άνοιγμα και καταχώρηση παγίων
• Μηνιαίο υπολογισμό, έλεγχο και έκδοση της μισθοδοσίας, αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου στην τράπεζα, έκδοση αποδείξεων πληρωμής και βεβαιώσεων αποδοχών
• Σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για τις προσλήψεις/αποχωρήσεις προσωπικού, και την έγκαιρη υποβολή σε ΕΡΓΑΝΗ και ΟΑΕΔ
• Προετοιμασία και υποβολή περιοδικών ΑΠΔ και συμφωνία με τη μισθοδοτική κατάσταση. Συμφωνία μισθοδοσίας με Γενική Λογιστική
• Προετοιμασία και έλεγχος των πληρωμών για Φόρο, ΦΜΥ, Χαρτόσημο, Αμοιβές Δ.Σ. Προετοιμασία των πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων
• Συνεργασία με ορκωτούς ελεγκτές κατά τον έλεγχο


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Α’ τάξης
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 χρόνια σε οργανωμένο λογιστήριο. Γνώσεις ΕΓΛΣ, Vies, Intrastat, γνώσεις και παρακολούθηση εργατικής νομοθεσίας.
• Πολύ καλή γνώση H/Y και απαραίτητα χειρισμού προγραμμάτων μισθοδοσίας. Η γνώση του συστήματος ERP Entersoft και μισθοδοσίας Atlantis θα αξιολογηθεί ως πρόσθετο προσόν.
• Αναλυτική σκέψη και ικανότητας δημιουργίας αναλύσεων με χρήση Excel
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Ομαδικό πνεύμα