Τεχνικός Διάγνωσης-Επισκευής-Συντήρησης

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας με ηγετική θέση στον κλάδο τεχνολογίας κτιρίων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και βιομηχανίας, προσφέροντας σύνθετη τεχνολογία με τη μορφή εύχρηστων, ενεργειακά αποδοτικών και εξαιρετικά αποτελεσματικών εφαρμογών, αναζητά

Τεχνικό Διάγνωσης-Επισκευής-Συντήρησης

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:

• Τεχνική υποστήριξη όλων των προϊόντων και εφαρμογών της εταιρείας με άριστη γνώση του υδραυλικού μέρους, του ηλεκτρικού μέρους και του τρόπου διάγνωσης και επισκευής τους
• Εκτέλεση εργασιών διάγνωσης, επισκευής και συντήρησης, τόσο εντός της εταιρείας όσο και επί τόπου του έργου
• Επισκέψεις επί τόπου του έργου βάσει του προγράμματος επισκέψεων για εκκινήσεις εξοπλισμών, ελέγχους, βλάβες, βελτιώσεις και συντηρήσεις
• Συλλογή στοιχείων και συμπλήρωση των αντίστοιχων δελτίων διάγνωσης και επισκευής
• Ενημέρωση των συναδέλφων Μηχανικών Τεχνικής Εξυπηρέτησης για τη σωστή διαχείριση των εργασιών προς τον Πελάτη
• Τηλεφωνική υποστήριξη σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, με την παροχή τεχνικών συμβουλών και πληροφοριών
• Εργασίες εσωτερικά στο τμήμα και την εταιρία, (τακτοποίηση αποθήκης, scrap, καθαριότητες, συντήρηση κτιρίου)
• Διενέργεια των προγραμματισμένων επισκέψεων, σε στοχευμένους πελάτες με σκοπό την διερεύνηση – επαλήθευση αναγκών και την εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση, βελτίωση ή αντικατάσταση προϊόντων άντλησης (νέα έργα)
• Συμμετοχή στις συναντήσεις του τμήματος Τεχνικής Εξυπηρέτησης και ενημέρωση των συναδέλφων και της εταιρίας γενικότερα σε εκπαιδεύσεις που αφορούν σε προϊόντα και εφαρμογές είτε σε θέματα πωλήσεων και μάρκετινγκ
• Βάσει προγράμματος και κατ’ εναλλαγή διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων Service 24ώρες

________________________________________

Προφίλ Υποψηφίου:

• Δίπλωμα / Πτυχίο Τεχνικής σχολής μηχανικών ή ηλεκτρολόγων
• Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Άριστος χειρισμός προγραμμάτων Η/Υ
• Ευχέρεια στην χρήση ERP εφαρμογών για την καταχώρηση των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν Πελάτες, εξοπλισμό, διάγνωση
• Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία
• Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, και δυνατότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
• Διαθεσιμότητα για ταξίδια

________________________________________
Προσφέρονται:

• Ανταγωνιστικός μισθός
• Σταθερό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εκπαίδευσης και εξέλιξης
• Ιδιωτική Ασφάλεια

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

26/11/2020

Κωδικός Εργασίας:

100519

Προβολές:

2369

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Τεχνικός Διάγνωσης-Επισκευής-Συντήρησης

Greece
26/11/2020
100519
2369
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας με ηγετική θέση στον κλάδο τεχνολογίας κτιρίων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και βιομηχανίας, προσφέροντας σύνθετη τεχνολογία με τη μορφή εύχρηστων, ενεργειακά αποδοτικών και εξαιρετικά αποτελεσματικών εφαρμογών, αναζητά

Τεχνικό Διάγνωσης-Επισκευής-Συντήρησης

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:

• Τεχνική υποστήριξη όλων των προϊόντων και εφαρμογών της εταιρείας με άριστη γνώση του υδραυλικού μέρους, του ηλεκτρικού μέρους και του τρόπου διάγνωσης και επισκευής τους
• Εκτέλεση εργασιών διάγνωσης, επισκευής και συντήρησης, τόσο εντός της εταιρείας όσο και επί τόπου του έργου
• Επισκέψεις επί τόπου του έργου βάσει του προγράμματος επισκέψεων για εκκινήσεις εξοπλισμών, ελέγχους, βλάβες, βελτιώσεις και συντηρήσεις
• Συλλογή στοιχείων και συμπλήρωση των αντίστοιχων δελτίων διάγνωσης και επισκευής
• Ενημέρωση των συναδέλφων Μηχανικών Τεχνικής Εξυπηρέτησης για τη σωστή διαχείριση των εργασιών προς τον Πελάτη
• Τηλεφωνική υποστήριξη σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, με την παροχή τεχνικών συμβουλών και πληροφοριών
• Εργασίες εσωτερικά στο τμήμα και την εταιρία, (τακτοποίηση αποθήκης, scrap, καθαριότητες, συντήρηση κτιρίου)
• Διενέργεια των προγραμματισμένων επισκέψεων, σε στοχευμένους πελάτες με σκοπό την διερεύνηση – επαλήθευση αναγκών και την εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση, βελτίωση ή αντικατάσταση προϊόντων άντλησης (νέα έργα)
• Συμμετοχή στις συναντήσεις του τμήματος Τεχνικής Εξυπηρέτησης και ενημέρωση των συναδέλφων και της εταιρίας γενικότερα σε εκπαιδεύσεις που αφορούν σε προϊόντα και εφαρμογές είτε σε θέματα πωλήσεων και μάρκετινγκ
• Βάσει προγράμματος και κατ’ εναλλαγή διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων Service 24ώρες

________________________________________

Προφίλ Υποψηφίου:

• Δίπλωμα / Πτυχίο Τεχνικής σχολής μηχανικών ή ηλεκτρολόγων
• Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Άριστος χειρισμός προγραμμάτων Η/Υ
• Ευχέρεια στην χρήση ERP εφαρμογών για την καταχώρηση των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν Πελάτες, εξοπλισμό, διάγνωση
• Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία
• Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, και δυνατότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
• Διαθεσιμότητα για ταξίδια

________________________________________
Προσφέρονται:

• Ανταγωνιστικός μισθός
• Σταθερό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εκπαίδευσης και εξέλιξης
• Ιδιωτική Ασφάλεια