Τεχνικός Πωλήσεων Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Εταιρεία

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, πρωτοπόρα ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον βιομηχανικό εξοπλισμό και αυτοματισμό, αναζητά Τεχνικό Πωλήσεων, με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή

Περιγραφή Θέσης:
Ο/Η κάτοχος της θέσης, θα είναι υπεύθυνος/η για την κάλυψη των αναγκών του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου, τον εντοπισμό ευκαιριών για αύξηση της πελατειακής βάσης και την παροχή σχετικών λύσεων σε τεχνικά ζητήματα των πελατών.

Πιο συγκεκριμένα:
• Διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου
• Προσδιορισμός αναγκών των πελατών και υπόδειξη τεχνικών προτάσεων και λύσεων
• Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
• Διαχείριση παραγγελιών
• Προετοιμασία προσφορών μέσω ERP

Προφίλ Υποψηφίου:
• Τεχνικό Υπόβαθρο σποδών - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/Τεχνικής σχολής
• Απαραίτητη εμπειρία στις Πωλήσεις
• Προηγούμενη εμπειρία στον ίδιο ή σχετικό κλάδο θα συνεκτιμηθεί
• Άπταιστη γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση MS Office
• Εμπειρία σε ERP συστήματα και λογισμικό CRM
• Γνώση cad προγραμμάτων
• Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
• Πελατοκεντρική προσέγγιση
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

Τι προσφέρεται:
• Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
• Εταιρικό όχημα
• Εταιρικό Κινητό Τηλέφωνο
• Ετήσιο Bonus


#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

29/09/2021

Κωδικός Εργασίας:

100689

Προβολές:

538

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Τεχνικός Πωλήσεων Βιομηχανικού Εξοπλισμού

Greece
29/09/2021
100689
538
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, πρωτοπόρα ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον βιομηχανικό εξοπλισμό και αυτοματισμό, αναζητά Τεχνικό Πωλήσεων, με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή

Περιγραφή Θέσης:
Ο/Η κάτοχος της θέσης, θα είναι υπεύθυνος/η για την κάλυψη των αναγκών του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου, τον εντοπισμό ευκαιριών για αύξηση της πελατειακής βάσης και την παροχή σχετικών λύσεων σε τεχνικά ζητήματα των πελατών.

Πιο συγκεκριμένα:
• Διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου
• Προσδιορισμός αναγκών των πελατών και υπόδειξη τεχνικών προτάσεων και λύσεων
• Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
• Διαχείριση παραγγελιών
• Προετοιμασία προσφορών μέσω ERP

Προφίλ Υποψηφίου:
• Τεχνικό Υπόβαθρο σποδών - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/Τεχνικής σχολής
• Απαραίτητη εμπειρία στις Πωλήσεις
• Προηγούμενη εμπειρία στον ίδιο ή σχετικό κλάδο θα συνεκτιμηθεί
• Άπταιστη γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση MS Office
• Εμπειρία σε ERP συστήματα και λογισμικό CRM
• Γνώση cad προγραμμάτων
• Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
• Πελατοκεντρική προσέγγιση
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

Τι προσφέρεται:
• Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
• Εταιρικό όχημα
• Εταιρικό Κινητό Τηλέφωνο
• Ετήσιο Bonus


#Empoweringtalent #WebelieveinTalent #ManpowerGroupGreece