Στέλεχος τμήματος εξαγωγών -Θεσσαλονίκη

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, με ηγετικό ρόλο στον χώρο της Βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά Στέλεχος τμήματος εξαγωγών για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες της θέσης:
• Ανάπτυξη πελατολογίου και αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στη διεθνή αγορά.
• Προετοιμασία οικονομικών προσφορών, δειγματισμός προϊόντων και κλείσιμο συμφωνιών.
• Προγραμματισμός και οργάνωση εμπορικών εκθέσεων στο εξωτερικό.
• Συμμετοχή και εκπροσώπηση της εταιρίας σε διεθνείς εκθέσεις τρόφιμου.
• Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού.
• Συνεργασία με μεταφορικές εταιρίες για την αποστολή εμπορευμάτων πελατών.
• Υποστήριξη και εξυπηρέτηση του υφιστάμενου πελατολογίου.
• Άμεση συνεργασία με τη διοίκηση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένο τμήμα εξαγωγών.
• Εμπειρία στο τρόφιμο θα συνεκτιμηθεί.
• Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office και εφαρμογών ERP.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
• Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
• Άριστη διαχείριση χρόνου, μεθοδικότητα και οργανωτικότητα.
• Πελατοκεντρική αντίληψη.
• Δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό.
• Πτυχίο: Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακό θα ληφθεί υπόψη

Παροχές :
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
• Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

Τόπος Εργασίας:

Θεσσαλονίκη

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

23/04/2021

Κωδικός Εργασίας:

100584

Προβολές:

1595

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Στέλεχος τμήματος εξαγωγών -Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
23/04/2021
100584
1595
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, με ηγετικό ρόλο στον χώρο της Βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά Στέλεχος τμήματος εξαγωγών για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Αρμοδιότητες της θέσης:
• Ανάπτυξη πελατολογίου και αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στη διεθνή αγορά.
• Προετοιμασία οικονομικών προσφορών, δειγματισμός προϊόντων και κλείσιμο συμφωνιών.
• Προγραμματισμός και οργάνωση εμπορικών εκθέσεων στο εξωτερικό.
• Συμμετοχή και εκπροσώπηση της εταιρίας σε διεθνείς εκθέσεις τρόφιμου.
• Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού.
• Συνεργασία με μεταφορικές εταιρίες για την αποστολή εμπορευμάτων πελατών.
• Υποστήριξη και εξυπηρέτηση του υφιστάμενου πελατολογίου.
• Άμεση συνεργασία με τη διοίκηση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένο τμήμα εξαγωγών.
• Εμπειρία στο τρόφιμο θα συνεκτιμηθεί.
• Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office και εφαρμογών ERP.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
• Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
• Άριστη διαχείριση χρόνου, μεθοδικότητα και οργανωτικότητα.
• Πελατοκεντρική αντίληψη.
• Δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό.
• Πτυχίο: Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακό θα ληφθεί υπόψη

Παροχές :
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
• Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.