Πωλητής Ανταλλακτικών (Heavy Machinery Industry)

Εταιρεία

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, επίσημο αντιπρόσωπο κατασκευαστικών και βαρέων οχημάτων στην Ελλάδα, αναζητά έναν Πωλητή Ανταλλακτικών (Πωλητής «πάγκου»).

Τόπος Εργασίας: Ασπρόπυργος

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον Διευθυντή Ανταλλακτικών & Εξαρτημάτων. Θα ανήκει στο Εμπορικό Τμήμα της εταιρείας και θα διεξάγει πωλήσεις μέσω εισερχομένων τηλεφωνικών παραγγελιών ή άμεσα σε πελάτες. Συμπληρωματικά, θα συμμετέχει στις δραστηριότητες του τμήματος με στόχο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του θα είναι:
• Η καθημερινή επαφή με τους πελάτες κυρίως μέσω τηλεφώνου ή email
• Η παραγγελιοληψία (τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή και φυσική παρουσία του πελάτη)
• Η προώθηση των πωλήσεων ανταλλακτικών
• Η διατήρηση των σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες αλλά και η ανάπτυξη νέου πελατολογίου
• Η συχνή επαφή με τους πελάτες για την εξυπηρέτησης τους αλλά και για follow up

Προφίλ Υποψηφίου:
• Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής κατεύθυνσης ή Τεχνικού Λυκείου ή ΤΕΙ ή Τεχνικής Σχολής
• Επιθυμητή προϋπηρεσία 2 ετών στον ίδιο κλάδο ή σε σχετικό όπως των αυτοκινήτων ή των φορτηγών
• Ικανότητα μελέτης και κατανόησης μηχανολογικών σχεδίων
• Καλή γνώση MS Office
• Πολύ καλός χειρισμός της Eλληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) και ευχέρεια στην Aγγλική γλώσσα (γραπτά και προφορικά)
• Γνώση ERP συστημάτων είναι επιθυμητή
• Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
• Δεξιότητες στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
• Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
• Αποτελεσματική εργασία κάτω από πιεστικές συνθήκες

Παροχές:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
• Συνεχής εκπαίδευση
• Ευκαιρίες εξέλιξης
• Ευχάριστο και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

13/05/2021

Κωδικός Εργασίας:

100593

Προβολές:

927

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Πωλητής Ανταλλακτικών (Heavy Machinery Industry)

Greece
13/05/2021
100593
927
1

Εταιρεία

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, επίσημο αντιπρόσωπο κατασκευαστικών και βαρέων οχημάτων στην Ελλάδα, αναζητά έναν Πωλητή Ανταλλακτικών (Πωλητής «πάγκου»).

Τόπος Εργασίας: Ασπρόπυργος

Περιγραφή

Αρμοδιότητες:
Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον Διευθυντή Ανταλλακτικών & Εξαρτημάτων. Θα ανήκει στο Εμπορικό Τμήμα της εταιρείας και θα διεξάγει πωλήσεις μέσω εισερχομένων τηλεφωνικών παραγγελιών ή άμεσα σε πελάτες. Συμπληρωματικά, θα συμμετέχει στις δραστηριότητες του τμήματος με στόχο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του θα είναι:
• Η καθημερινή επαφή με τους πελάτες κυρίως μέσω τηλεφώνου ή email
• Η παραγγελιοληψία (τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή και φυσική παρουσία του πελάτη)
• Η προώθηση των πωλήσεων ανταλλακτικών
• Η διατήρηση των σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες αλλά και η ανάπτυξη νέου πελατολογίου
• Η συχνή επαφή με τους πελάτες για την εξυπηρέτησης τους αλλά και για follow up

Προφίλ Υποψηφίου:
• Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής κατεύθυνσης ή Τεχνικού Λυκείου ή ΤΕΙ ή Τεχνικής Σχολής
• Επιθυμητή προϋπηρεσία 2 ετών στον ίδιο κλάδο ή σε σχετικό όπως των αυτοκινήτων ή των φορτηγών
• Ικανότητα μελέτης και κατανόησης μηχανολογικών σχεδίων
• Καλή γνώση MS Office
• Πολύ καλός χειρισμός της Eλληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) και ευχέρεια στην Aγγλική γλώσσα (γραπτά και προφορικά)
• Γνώση ERP συστημάτων είναι επιθυμητή
• Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
• Δεξιότητες στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
• Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
• Αποτελεσματική εργασία κάτω από πιεστικές συνθήκες

Παροχές:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
• Συνεχής εκπαίδευση
• Ευκαιρίες εξέλιξης
• Ευχάριστο και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας