Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής (Βαριά Βιομηχανία)

Εταιρεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:
O Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής και όλων των υποστηρικτικών τμημάτων, υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Παραγωγής.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ:

• Υποστήριξη του Υπεύθυνου Παραγωγής στα διοικητικά καθήκοντα όπως ο προγραμματισμός της παραγωγής και βαρδιών
• Καταγραφή και παρακολούθηση των αποθεμάτων και νέων παραλαβών, απογραφές
• Δημιουργία εκτιμήσεων κόστους για την πρώτη ύλη και τον εξοπλισμό
• Παρακολούθηση του ποιοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας
• Παρακολούθηση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων
• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μηχανημάτων παραγωγής
• Διαμεσολάβηση μεταξύ της παραγωγής και των υπολοίπων τμημάτων
• Διαχείριση προσωπικού

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

• Δίπλωμα Τεχνικής ή Πολυτεχνικής Σχολής
• Εμπειρία 2-3 ετών σε περιβάλλον παραγωγής
• Κατανόηση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης αποθήκης
• Εξοικείωση με σύστημα ERP θεωρείται επιπλέον προσόν
• Αναλυτική σκέψη σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
• Υπευθυνότητα και συνέπεια
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης προσωπικού με ομαδικό πνεύμα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

• Ανταγωνιστικές αποδοχές
• Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον σε εταιρεία ηγέτιδα στον κλάδο της.

Περιγραφή

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας με ηγετική θέση στην επεξεργασία και διανομή χάλυβα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναζητά Βοηθό Υπεύθυνου Παραγωγής με έδρα τη Μαγούλα Αττικής.

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

07/06/2021

Κωδικός Εργασίας:

100614

Προβολές:

625

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής (Βαριά Βιομηχανία)

Greece
07/06/2021
100614
625
1

Εταιρεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:
O Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής και όλων των υποστηρικτικών τμημάτων, υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Παραγωγής.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ:

• Υποστήριξη του Υπεύθυνου Παραγωγής στα διοικητικά καθήκοντα όπως ο προγραμματισμός της παραγωγής και βαρδιών
• Καταγραφή και παρακολούθηση των αποθεμάτων και νέων παραλαβών, απογραφές
• Δημιουργία εκτιμήσεων κόστους για την πρώτη ύλη και τον εξοπλισμό
• Παρακολούθηση του ποιοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας
• Παρακολούθηση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων
• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μηχανημάτων παραγωγής
• Διαμεσολάβηση μεταξύ της παραγωγής και των υπολοίπων τμημάτων
• Διαχείριση προσωπικού

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

• Δίπλωμα Τεχνικής ή Πολυτεχνικής Σχολής
• Εμπειρία 2-3 ετών σε περιβάλλον παραγωγής
• Κατανόηση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης αποθήκης
• Εξοικείωση με σύστημα ERP θεωρείται επιπλέον προσόν
• Αναλυτική σκέψη σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
• Υπευθυνότητα και συνέπεια
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης προσωπικού με ομαδικό πνεύμα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

• Ανταγωνιστικές αποδοχές
• Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον σε εταιρεία ηγέτιδα στον κλάδο της.

Περιγραφή

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας με ηγετική θέση στην επεξεργασία και διανομή χάλυβα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναζητά Βοηθό Υπεύθυνου Παραγωγής με έδρα τη Μαγούλα Αττικής.