Θέσεις Εργασίας

Εντοπίστε την ευκαιρία για την καριέρα σας μέσα από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

74 θέσεις εργασίας βρέθηκαν: Δείτε όλες τις διαθέσιμες αγγελίες για να βρείτε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα.

Αρμοδιότητες:
Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/-η για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων των πωλήσεων και την εφαρμογή αυτών, σύμφωνα με τη στρατηγική, πολιτική και το όραμα της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα θα αναλάβ...
Δημοσιεύθηκε: 12/10/2021
 177
  1
Αποθήκευση
The Role:
The job holder will work closely with internal and external stakeholders, mainly providing overall reliable customer service, responding to incoming calls from customers and field sales associates, in a manner that maintains good extern...
Δημοσιεύθηκε: 06/10/2021
 522
  1
Αποθήκευση
MAIN RESPONSIBILITIES

• Coordinates, supervise and performs day to day implementation of mechanical maintenance activity, acts on-call to aid in emergencies.
• Performs resource planning to carry out efficiently the day-to-day mechanical maint...
Δημοσιεύθηκε: 05/10/2021
 273
  1
Αποθήκευση
MAIN RESPONSIBILITIES

• Management of all “Interior Design and FF and E” projects
• Projects’ Time and delivery management
• Handle and coordinate all related suppliers, providers, and constructors.
• Budget Control and Risk Management ...
Δημοσιεύθηκε: 05/10/2021
 486
  1
Αποθήκευση
Καθήκοντα του Ρόλου:

• Άριστη γνώση των υπηρεσιών, των έργων και των διαχειριστικών συστημάτων της εταιρείας.
• Ημερήσιες επισκέψεις σε δυνητικούς και υπάρχοντες πελάτες.
• Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου, παρέχοντας συνεχώς αναβαθμισμ...
Δημοσιεύθηκε: 04/10/2021
 588
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:
• Καταχώρηση τιμολογίων σε διπλογραφικό και απλογραφικό σύστημα
• Καταχώριση και συμφωνία ταμειακών και τραπεζικών εγγραφών
• Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φ5, Φ4, παρακρατούμενων φόρων
• Έκδοση μισθοδοσίας
• Κλείσιμο ...
Δημοσιεύθηκε: 01/10/2021
 419
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:
Ο κάτοχος της θέσης θα αναλάβει την λειτουργία της αποθήκης, για όλους τους αποθέτες της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:
• Οργάνωση των ημερησίων παραγγελιών και παραλαβών
• Οργάνωση χωροταξικού αποθήκης, ανά αποθέτη
• Συντονισμ...
Δημοσιεύθηκε: 29/09/2021
 513
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:
Ο κάτοχος της θέσης, είναι υπεύθυνος για την σωστή και οικονομικά συμφέρουσα διαχείριση της εταιρίας, τόσο του στόλου των ιδιόκτητων φορτηγών, όσο και των συνεργαζόμενων.

Πιο συγκεκριμένα:
• Καθημερινή επεξεργασία των παραγγελι...
Δημοσιεύθηκε: 29/09/2021
 757
  1
Αποθήκευση
Αρμοδιότητες:
• Επίβλεψη εργοταξίου
• Παρακολούθηση προϋπολογισμού έργου
• Οργάνωση, επίβλεψη και διαχείριση εργολάβων, συνεργατών
και συμβούλων

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
• Μεταπτυχιακός τίτλος ιδανικά MBA, ε...
Δημοσιεύθηκε: 29/09/2021
 372
  1
Αποθήκευση
Περιγραφή Θέσης:
Ο/Η κάτοχος της θέσης, θα είναι υπεύθυνος/η για την κάλυψη των αναγκών του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου, τον εντοπισμό ευκαιριών για αύξηση της πελατειακής βάσης και την παροχή σχετικών λύσεων σε τεχνικά ζητήματα των πελατών.

...
Δημοσιεύθηκε: 29/09/2021
 337
  1
Αποθήκευση