Υπηρεσίες Υποψηφίων

Manpower for you


Η γνώση μας για την αγορά αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα διαρκώς μεταβάλλονται. Αυτό το πλεονέκτημα μοιραζόμαστε μαζί σας: έρευνες, μελέτες, νομοθεσία και άλλα στοιχεία, τα οποία θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε την εργασία.

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, φορείς και δημοσιογράφοι είναι μερικοί από τους thought leaders που χρησιμοποιούν αδιαλείπτως τις έρευνες της ManpowerGroup για να ερμηνεύσουν τα δεδομένα του σήμερα, να κατανοήσουν τις προκλήσεις του αύριο και να χαράξουν τη σωστότερη στρατηγική.