Ο επαναπροσδιορισμός της ηγετικότητας την εποχή της Ψηφιακής Αλλαγής

Πολλοί οργανισμοί σήμερα λειτουργούν με μοντέλα ηγεσίας που καθιερώθηκαν 10 και 20 χρόνια πριν. Σήμερα όμως, οι εργαζόμενοι δεν είναι οι ίδιοι δημογραφικά  και η πίεση που ασκεί η ψηφιακή εποχή απαιτεί από τους ηγέτες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Το πρώτο βήμα για να είναι κάποιος καλύτερος ηγέτης είναι να αφιερώσει χρόνο για να καταλάβει που υστερούν οι μέθοδοι του και να φροντίσει να τις βελτιώσει.  Οι αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή εποχή αλλάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος και είναι σημαντικό οι ηγέτες σε ένα χώρο εργασίας να τις αναγνωρίσουν. Ακολουθούν 4 τρόποι με τους οποίους ένα ηγέτης στο χώρο εργασίας μπορεί να προσαρμοστεί και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για αυτή τη νέα, ψηφιακή εποχή:

Απάντησε ειλικρινά στις ερωτήσεις

Αναγνώρισε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τον σημερινών ηγετών. Προσπαθούν να συμβαδίσουν με τη νέα εποχή; Να αναγνωρίσουν τι απασχολεί τους εργαζόμενους της ομάδας τους; Προσπαθούν αν τους βοηθήσουν να αποδίδουν καλύτερα και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους; Αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους; Λύνουν προβλήματα; Αυτές οι ερωτήσεις θα θέσουν τα θεμέλια για την αναγνώριση των προτερημάτων των ανθρώπων που απαρτίζουν μια εταιρία και οδηγούν τους εργαζόμενους.

Μάθε ποια είναι τα δυνατά «ψηφιακά» σημεία της ομάδας σου

Μόλις προσδιορίσεις ποια είναι τα αδύνατα σημεία της εταιρίας, οι ηγέτες των ομάδων μπορούν να τα βελτιώσουν εμπλουτίζοντας τις ομάδες με άτομα που κατέχουν την απαραίτητη γνώση. Λείπει η τεχνική εξειδίκευση; Είναι η εκπαίδευση αρκετή; Χρειάζεται η ομάδα να συνεργάζεται καλύτερα; Οι καλοί ηγέτες γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους, θα τοποθετήσουν εργαζόμενους σε θέσεις-κλειδιά που θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σκέψου πέντε χρόνια μπροστά

Οι περισσότερες εταιρίες δεν έχουν πλάνο για τα επόμενα 10 και 20 χρόνια, αλλά ακόμα κι αν είχαν, θα ήταν δύσκολο να προβλέψουν ποια θα είναι τα νέα δεδομένα στο μέλλον. Οι ηγέτες μπορούν να θέσουν έναν ορίζοντα 3 με 5 ετών και να χαράξουν μια ρεαλιστική πορεία για την εταιρία. Οι ηγέτες πρέπει να αναγνωρίσουν ποια θα είναι τα επόμενη βήματα στην ψηφιακή εποχή και να εφαρμόσουν την κατάλληλη στρατηγική για να συμβαδίσουν με αυτή.

 

Οι ηγέτες μιας ομάδας πρέπει να βασίζονται στην συνεργασία, την συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας και να αξιολογούν όχι μόνο τις δικές τους δεξιότητες αλλά και ολόκληρης της εταιρίας για να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Source: https://www.right.com/wps/wcm/connect/right-us-en/home/thoughtwire/categories/career-work/re-thinking-leadership-during-the-digital-transformation