Δεξιότητες που θα πρέπει να διατηρήσετε στον εξελισσόμενο κόσμο της εργασίας
 

Οι κανόνες αλλάζουν συνεχώς καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός σαρώνει τον κόσμο της απασχόλησης. Οι μεταβολές επιταχύνουν το ρυθμό τους, επηρεάζοντας και τους ηγέτες.

Σήμερα, αυτό που μπορεί να βοηθήσει τους ηγέτες των επιχειρήσεων ώστε να γίνουν οι ηγέτες του ψηφιακού κόσμου του μέλλοντος είναι ένας συνδυασμός προσωπικών χαρακτηριστικών που παραμένουν πάντα επίκαιρα, καθώς και των νέων ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα καλά νέα είναι ότι η εμπειρία και οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δείτε εδώ πώς να αναπτύξετε τις κατάλληλες δεξιότητες για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί στον χώρο εργασίας.
 

Αναπτύξτε τις κλασικές προσωπικές δεξιότητες

Ορισμένες δεξιότητες είναι πάντα επίκαιρες ακόμα και όταν οι ψηφιακές αλλαγές επηρεάζουν τον χώρο εργασίας. Ένας δυναμικός συνδυασμός οξύνοιας, προσαρμοστικότητας, αντοχής και κινητοποίησης αποτελεί την προϋπόθεση και το βασικό στοιχείο των αποτελεσματικών ηγετών. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ενδείξεις μελλοντικής επιτυχίας.
 

Αναπτύξτε την δυνατότητα μάθησης και την περιέργεια (της ανακάλυψης)

Σε έναν κόσμο ταχύτατων μεταβολών, νέες δεξιότητες αναδύονται και οι παλιότερες γίνονται πλέον ξεπερασμένες με την ίδια ταχύτητα. Αυτό που γνωρίζετε έχει λιγότερη σημασία από αυτό που μπορείτε να μάθετε. Οι ηγέτες του ψηφιακού κόσμου θα πρέπει να αποτελούν πρότυπα, μέσα από την αναζήτηση διαφορετικών εμπειριών, αντισυμβατικών αντιλήψεων, καθώς και να είναι «ανοιχτοί» σε νέες ιδέες. Μάθετε για τον δείκτη ευμάθειας: https://www.learnabilityquotient.com/


Αποκτήστε ψηφιακές δεξιότητες και τεχνογνωσία

Οι ηγέτες θα πρέπει επίσης να κατανοούν τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για να μετασχηματίσουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους. Έτσι, θα πρέπει να πλαισιώνονται από ειδικούς και να αφιερώνουν χρόνο στην ενημέρωση τους για τις τελευταίες τάσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για την επιχείρηση τους.
 

Μην μένετε στάσιμοι

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μια στάσιμη διαδικασία. Οι αλλαγές είναι δυναμικές, συνεπώς η ευελιξία και η διαρκής προσαρμογή είναι καθοριστικής σημασίας. Η ανατροφοδότηση είναι σημαντική για την ενημέρωση των ηγετών ως προς τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, προγραμματίστε για να καινοτομήσετε, πειραματιστείτε και μάθετε γρήγορα. Το περιβάλλον του αύριο ξεκινάει σήμερα.