Πώς να μάθετε σε τι είστε καλοί
 

Ως εργαζόμενος, το να γνωρίζετε τις δεξιότητες σας μπορεί να σας βοηθήσει να διαπρέψετε στην αναζήτηση εργασίας καθώς και στην απόδοση του ρόλου της θέσης που χειρίζεστε ταιριάζοντας τα δυνατά σας σημεία. Η αυτογνωσία απαιτεί κάτι περισσότερο από μια γενική αίσθηση ή διαίσθηση των δεξιοτήτων σας – χρειάζεται και μια αυστηρή αξιολόγηση.

Τα ακόλουθα βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε τι έχετε να προσφέρετε.
 

Μάθετε τι είναι αυτό που σας κινητοποιεί

Η πλειοψηφία των millennials υποστηρίζει ότι η προτεραιότητά τους στην σταδιοδρομία τους είναι ο σκοπός. Είναι σημαντικό να το γνωρίζετε αυτό κατά την αξιολόγηση, διότι εκεί όπου υπάρχει το πάθος, υπάρχει και η θέληση για επιτυχία, μάθηση και βελτίωση. Αναρωτηθείτε τι θα κάνατε εάν δεν χρειαζόταν να σκεφτείτε την αμοιβή. Αναπτύξτε αυτήν την περιέργεια και την επιθυμία να εξερευνήσετε νέες εμπειρίες, πράγμα το οποίο μεταφράζεται σε ικανότητα για μάθηση και συνεχή βελτίωση.
 

Εντοπίστε αυτό που δεν σας ικανοποιεί

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να εντοπίσετε τι δεν σας αρέσει να κάνετε στη δουλειά σας. Αυτό πιθανότατα μπορεί να συνδεθεί με χαμηλή απόδοση στην εργασία Μήπως το πρόβλημα σχετίζεται με τα καθήκοντα σας; Ή μήπως η ικανοποίηση σας από την εργασία σχετίζεται περισσότερο με ένα δύσκολο προϊστάμενο ή συνάδελφο; Εάν το πρόβλημα έιναι τα καθήκοντά σας, δοκιμάστε να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο επαγγελματικής αξιολόγησης ή αναζητήστε τη βοήθεια ενός επαγγελματικού συμβούλου. Αυτά μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε θέσεις σε άλλους κλάδους που δεν είχατε λάβει υπόψη. Εάν το πρόβλημα είναι ο προϊστάμενος σας, ίσως να επιλυθεί το ζήτημα αν μεταφερθείτε σε άλλο τμήμα ή σε άλλη θέση στον ίδιο οργανισμό.
 

Αναζητήστε την αξιολόγηση από άλλα άτομα

Ενδεχομένως να θεωρείτε ότι γνωρίζετε τον εαυτό σας καλύτερα από οποιονδήποτε, αλλά δεν είστε απαραίτητα ο πιο αντικειμενικός κριτής των δικών σας δεξιοτήτων. Έτσι, μπορείτε να εξετάσετε τον εαυτό σας από την οπτική ενός εργοδότη, μέσα από μια αξιολόγηση επαγγελματικών δεξιοτήτων ή προσωπικότητας, και να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα για να εντοπίσετε τα δυνατά σας σημεία. Αντίστοιχα, μπορείτε να ζητήσετε από έναν επαγγελματικό σύμβουλο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την αξία σας για τους εργοδότες. Τέλος, μπορείτε να ζητήσετε ανατροφοδότηση από τον προϊστάμενο ή έναν συνάδελφο σας ή έναν καλό σας φίλο.
 

Τελικά, το να γνωρίζετε τους τομείς όπου διαπρέπετε – ή όπου έχετε ελλείψεις – απαιτεί έναν συνδυασμό εσωτερικής ανασκόπησης και εξωτερικής βοήθειας. Γνωρίζοντας τις πραγματικές ικανότητες σας, μπορείτε να αναπτυχθείτε και να εξελιχθείτε στους τομείς τους οποίους έχετε τις καλύτερες προοπτικές, ή να διαπρέψετε τώρα.